icon-userBinnenkort inloggen bewoners

Privacy Verklaring SF De Akker.

 

De Vereniging “Serviceflat De Akker” gevestigd in De Bilt (hierna: “De Akker”) is een vereniging naar Nederlands Recht en heeft als leden diegenen die door middel van het in eigendom hebben van een lidmaatschapsrecht recht hebben op het gebruik van een appartement in het gebouw met de naam: “De Akker” aan de Soestdijkseweg 87, 3732 HE De Bilt. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden, in het bijzonder inzake huisvesting.

 

De privacy van de leden en van degenen die het appartement behorend bij een lidmaatschap huren of rechtsgeldig in gebruik hebben, is belangrijk voor De Akker.

 

De Akker behandelt de persoonsgegevens van de leden en van degenen die het appartement behorend bij een lidmaatschapsrecht als huurder of anderszins in gebruik hebben verantwoord en zorgvuldig. De vereniging, cq het bestuur van de vereniging, behandelt de persoonsgegevens van deze personen daarom verantwoord en zorgvuldig. Er wordt veel waarde gehecht aan het beschermen van deze persoonsgegevens. Deze informatie is veilig.

 

Met de persoonsgegevens die we verwerken gaat De Akker vertrouwelijk om. De Akker verwerkt niet meer gegevens dan nodig is om haar doel te kunnen bereiken. Het komt voor dat De Akker persoonsgegevens aan derden verstrekt. Dit doet De Akker uitsluitend inzake de financiële administratie of de verwerking en uitvoering daarvan. In het gebouw worden in het belang van veiligheid ook camerabeelden opgenomen die na een beperkte periode worden gewist.

 

Bij de verwerking van alle gegevens houdt De Akker zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 stelt.

 

Hebt U vragen of opmerkingen over dit onderwerp, wendt U zich dan tot het bestuur van SF De Akker, Soestdijkseweg 87, 3732 HE De Bilt. E-mail adres: bestuur@sfdeakker.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info